Územné plány zón a urbanistické štúdie Urbanizmus a Územné plánovanie

Veda a výskum

Výskum, metodická a metodologická činnosť, legislatíva

Ateliér AŽ PROJEKT sa v oblasti urbanizmu a územného plánovania dlhodobo venuje vedeckému výskumu, tvorbe metodík a právnych predpisov v spolupráci s významnými vedecko-výskumnými pracoviskami a univerzitami na Slovensku. Pod vedením hlavnej riešiteľky Márie Krumpolcovej boli v ateliéri realizované kľúčové výskumné projekty zamerané na aktualizáciu poznatkov a tvorbu zásad, princípov a štandardov v oblasti urbanizmu a územného plánovania a prípravy právnych predpisov.

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo