Centrálne zóny a verejné priestranstvá Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaštín-Stráže

Úprava verejného priestranstva Zálesie


Návrh centrálneho priestoru obce Zálesie na malej ploche vnáša do prímestskej v súčasnosti intenzívne urbanizovanej obce chýbajúci prvok - miesto spoločenského stretávania sa obyvateľov. Pracuje s prvkami drobnej architektúry, plochami parkovej zelene, detským ihriskom, fontánou a miniamfiteátrom.

lokalita: Zálesie
autori: Vojtech Krumpolec, Peter Derevenec
spolupráca: Anna Dobrucká (Sadové úpravy)
2008-2010

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo