Rekreačné zóny Územný plán rekreačno-oddychovej zóny Bagrovisko Hurbanovo

Danubia Park Sektor D


Urbanistická štruktúra rekreačnej lokality Danubia Park (sektor D) maximálne využíva polohu a danosti územia najmä jeho prírodnej zložky, s maximálnou možnosťou zabezpečenia priehľadov a pohľadov do voľnej krajiny. Urbanistické riešenie je založené na systéme malých hniezd so spoločným dvorom a zálivov zelene, ktoré svojou formou a umiestnením rozihrávajú celý priestor a dodávajú mu dynamiku.

stupeň: Urbanistický návrh
investor/obstarávateľ: DANUBIA INVEST, a.s.
autori: Vojtech Krumpolec, Mária Krumpolcová, Peter Derevenec, Juraj Krumpolec
2013

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo