Urbanistická štúdia Krčace - Dúbravka Obytné a polyfunkčné zóny Urbanistická štúdia - Strmé vŕšky - Záhorská Bystrica

Urbanisticko-architektonická štúdia Horné Janíky - Jaročné

Štúdia radovej zástavby rodinných domov v obci Janíky.

urbanisticko-architektonická štúdia
2008

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo