Územné plány miest a obcí Urbanizmus a Územné plánovanie Veda a výskum

Územné plány zón a urbanistické štúdie


Centrálne zóny a verejné priestranstvá, Obytné a polyfunkčné zóny, Rekreačné zóny, Špecifické štúdie, Výrobné zóny

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo