Regionálne projekty Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

Zmeny a doplnky č.2 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

Územný plán veľkého územného celku
investor/obstarávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
2009 - 2012

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo