Urbanistická štúdia Výrobná zóna Trenčianske Stankovce Výrobné zóny

Urbanisticko-architektonická štúdia výrobno hospodárskeho areálu na triedenie a úpravu biologického odpadu

Urbanisticko-architektonická štúdia výrobno-hospodárskeho areálu rieši územie, ktoré má slúžiť na triedenie a úpravu biologického odpadu. Z hľadiska postupnosti realizácie je  územie členené na dve etapy.

V rámci I. etapy sa predpokladá realizovať kompostáreň na spracovanie zeleného odpadu, pre vybrané časti MČ Ružinov, pričom sa predpokladá s postupným rozšírením na celú MČ Bratislava – Ružinov, ostatné mestské časti, prípadne širšie okolie Bratislavy.

V II. etape sa predpokladá s triedením biologického odpadu a postupným spracovávaním vytriedeného odpadu s následným využitím. Po zabehnutí prevádzky sa uvažuje aj s triedením a úpravou inertného odpadu.

urbanisticko-architektonická štúdia
2002

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo