Profily Ing. Mária Krumpolcová

Ing. Vojtech Krumpolec

autorizovaný architekt

*1947 Topoľčany
1970 - SvF, odbor pozemné stavby SVŠT Bratislava
1973 - 1989 ŠPTÚ – Štátny výskumný projektový a typizačný ústav, Bratislava
1993 - Ateliér AŽ PROJEKT, Bratislava
1995 - 2003 Sibamac a.s., Bratislava
2005 - AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo