Ing. arch. Ing. Peter Derevenec Profily Ing. arch. Juraj Krumpolec

Ing. arch. Vladimír Vodný

autorizovaný architekt

*1976 Zlaté Moravce
2000 - FA STU Bratislava

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo