Ing. Vojtech Krumpolec Profily Ing. arch. Ing. Peter Derevenec

Ing. Mária Krumpolcová

autorizovaný architekt

*1947 Krompachy
1970 - SvF, odbor pozemné stavby SVŠT Bratislava
1971 - 1993 URBION Bratislava
1993 - polročná stáž v NSR
1994 - 2004 SAŽP Banská Bystrica, CISK Bratislava
2005 - AŽ PROJEKT s.r.o., Bratislava

Činnosť orientovaná na urbanizmus a územné plánovanie

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo