Ocenenia Nominácia na Cenu Dušana Jurkoviča 2008

CE.ZA.AR 2008

Kategória Občianske a priemyselné budovy

Dom smútku Modra

foto: Ctibor Bachratý

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo