Donauregionen+ Medzinárodné projekty Donauregionen

Štúdia rozvoja slovensko-českého prihraničného územia

Štúdia rozvoja slovensko-českého prihraničného územia bola vypracovaná na základe Dohody o spolupráci medzi MVRR SR a MMR ČR v oblasti územného plánovania stavebného poriadku.

Výstupom projektu je spoločná štúdia, ktorá rieši predovšetkým územný rozvoj česko-slovenského prihraničného územia a stratégiu rozvoja zameranú na európske rozvojové koncepcie a regionálny rozvoj.

www.mmr.cz/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pracovni-skupiny

investor/obstarávateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
spolupráca: ÚÚR Brno, Atelier T-plan, s.r.o. Praha
2006 - 2008

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo