Medzinárodné projekty Štúdia rozvoja slovensko-českého prihraničného územia

Donauregionen+

Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru

Participácia na projekte rozvoja dunajského priestoru (oblasť technickej infraštruktúry).

Domovská stránka projektu: www.donauregionen.net
Geografický informačný systém: gis.donauregionen.net

spolupráca: parciálna časť pre Inštitút priestorového plánovania
2009 - 2011

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo