Urbanizmus a Územné plánovanie

Ateliér

AŽ PROJEKT   Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania

Ateliér AŽ PROJEKT sa od roku 1990 špecializuje na architektúru, urbanizmus a územné plánovanie na medzinárodnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Na medzinárodnej úrovni ateliér participuje na projektoch cezhraničnej spolupráce, na regionálnej úrovni sa špecializuje na územné plány regiónov a strategické rozvojové koncepcie, na lokálnej úrovni spracováva územné plány miest a obcí, územné plány zón, urbanistické a environmentálne štúdie. V oblasti územného plánovania ateliér realizuje vedecko-výskumnú, metodickú a metodologickú činnosť a prípravu právnych predpisov. V oblasti architektúry sa orientuje na obnovu pamiatok, bytové, občianske a výrobné stavby.

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo