Dom smútku Modra Občianske a polyfunkčné objekty

Obnova a nadstavba objektu radnice Modra

Predmetom riešenia štúdie bolo vypracovať návrh komplexnej obnovy areálu bývalej radnice a optimálneho funkčného a priestorvého riešenia objektu v súlade so súťažnými požiadavkami a rešpektovaním záverov architektonicko-historického výskumu.

architektonická štúdia - súťaž
autori: Vojtech Krumpolec, Peter Derevenec, Vladimír Vodný, Juraj Krumpolec
spolupráca: Hana Hlubocká, Martin Gallovský & Mária Derevencová
2005

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo