Krajinná architektúra

Železná studnička - Partizánska lúka

Štúdia vegetačných úprav a rekonštrukcia zariadení

Predmetom riešenia projektu bolo vypracovať podklad pre realizáciu vegetačných úprav a rekonštrukciu zariadení a objektov drobnej architektúry (studnička, chodník, minigolf, parkovisko, schodisko, mostíky, ohnisko, šmykľavky, detské ihrisko) v nástupnej časti do Bratislavského lesoparku časť – Partizánska lúka. Z projektu bola realizovaná rekonštrukcia objektu studničky a nástupného schodiska.

investor/obstarávateľ: Mestské lesy, Bratislava
foto: Juraj Krumpolec
2002 - 2003

Google+ logo Facebook logo LinkedIn logo